„Bij werfkeuze komt gevoel kijken”„Bij werfkeuze komt gevoel kijken”

Een breed gedra­gen idee onder schip­pers is dat scheeps­wer­ven in het oos­ten van het land goed­ko­per én beter zijn. In hoe­ver­re komt dit over­een met de erva­ring van wil­le­keu­ri­ge schip­pers? We bel­den er een paar op.

Schip­per Gert-Jan Nobel (54) uit Gar­de­ren kiest graag voor het noord­oos­ten, als hij een werf zoekt. „Ik kom zelf van het plat­te­land. De men­ta­li­teit daar spreekt mij aan. Het zijn gewoon sym­pa­thie­ke men­sen.” Als voor­beeld noemt Nobel de nieuw­bouw van zijn dro­ge-lading­schip Adel­vo­tis (3280 ton). Dat liet hij in 2008 bij Scheeps­werf Wout Lie­zen in Mep­pel bou­wen. Nobel: „Die afspraak beves­tig­den we met een hand­druk. Daar hoef je in West-Neder­land niet mee aan te komen, die wer­ven wil­len gelijk alles op papier.”

 

Oude stem­pel

Die door hem geroem­de men­ta­li­teit vindt hij ove­ri­gens voor­al bij de oude­re gene­ra­ties. „In het oos­ten heb je naar mijn idee nog wat meer werf­ba­zen van het oude stem­pel. Die maken een schip zoals je het echt wilt heb­ben. En bij een wil­le­keu­ri­ge hel­ling­beurt nemen ze klei­ne repa­ra­ties op eigen ini­ti­a­tief mee.”

 

Pen­si­oen

Die gene­ra­tie gaat lang­za­mer­hand met pen­si­oen, weet Nobel, ter­wijl de jon­ge­re gar­de naar zijn indruk wat meer op de klok kijkt. „Maar als ik eer­lijk ben: wij schip­pers wor­den óók com­mer­ci­ë­ler. Der­tig jaar terug was je met hart en ziel aan je schip ver­knocht. Nu kijk ik er veel meer als onder­ne­mer naar.”

Voor repa­ra­ties vaart hij meest­al naar een werf in Zwart­sluis of Mep­pel. „In het oos­ten pres­te­ren ze naar mijn idee meer per uur, ter­wijl het uur­loon lager ligt.”

Toch hoeft een scheeps­werf in bij­voor­beeld de Rot­ter­dam­se Waal­ha­ven niet per se duur­der te zijn, denkt hij. „Als je van­uit het wes­ten van Neder­land een dag heen en terug moet varen naar het oos­ten, kost dat ook geld. Ver­der heeft West-Neder­land als voor­deel dat je altijd wel een werf in de buurt hebt waar je met je pro­bleem terecht kunt.”

 

Lees ver­der op de web­si­te van Schuttevaer:

„Wer­ven rond Rot­ter­dam wer­ken gewoon vlot­ter en snel­ler dan in Limburg.”