Zon schijnt weer voor instrumentmakersschoolZon schijnt weer voor instrumentmakersschool

Na een for­se uit­brei­ding –de school is ver­dub­beld– her­o­pen­de koning Wil­lem-Alexan­der vori­ge week de Leid­se instru­ment­ma­kers School (LiS). Zoiets doet de koning niet bij elke oplei­dings­in­stan­tie, weet oud-leer­ling De Snaij­er (85). „Maar deze school is uniek in Euro­pa. Echt.” Haar bestaan –sinds 1901– hing zeven jaar gele­den nog aan een zij­den draadje.

Lees heel het artikel

Beel­den ANP/Bas Czer­win­ski en Dick den Braber