Hoop voor Kees Dam door zware behandelingHoop voor Kees Dam door zware behandeling

De ern­stig zie­ke Kees Dam (50) uit Nieuw-Beij­er­land hoor­de afge­lo­pen okto­ber dat de medi­sche wereld niets meer voor hem kon doen. Behal­ve moge­lijk een behan­de­ling in Ame­ri­ka. Er werd 650.000 euro opge­haald. Nu wacht een lood­zwa­re behandeling.

Zenuw­slo­pen­de weken zijn het voor Kees Dam, zijn vrouw Nel­le­ke (43) en hun vijf kin­de­ren. Rond Kerst zou Dam ein­de­lijk in de VS de levens­red­den­de behan­de­ling krij­gen waar­naar hij reik­hal­zend uit­zag. Maar ze ging niet door. Eer­der in decem­ber reis­de hij al heen en weer om bloed­cel­len af te geven. Nood­za­ke­lijk om de behan­de­ling te laten sla­gen. Maar na twee weken span­ning, vlak voor Kees’ vol­gen­de ver­trek, ble­ken zijn cel­len afgekeurd.

Het lag niet aan de cel­len, begreep de fami­lie pas enke­le uren later. Maar het tra­ject moest wel over. Opnieuw moest Kees naar Roches­ter (Min­ne­so­ta), en zijn behan­de­ling ver­schoof naar half janu­a­ri, als hij ervoor in aan­mer­king zou komen. Ter­wijl de tijd dringt. Ten eer­ste van­we­ge het feit dat Kees ern­stig ziek is. Maar ook omdat hij al weken­lang geen behan­de­lin­gen meer krijgt die de opruk­ken­de ziek­te ver­tra­gen. Dit is nood­za­ke­lijk voor de zoge­noem­de CAR T‑celbehandeling waar het hem om te doen is.

Lees heel het artikel