Virtueel brandblussen in nieuw trainingscentrum FalckVirtueel brandblussen in nieuw trainingscentrum Falck

Vei­lig­heids­be­drijf Fal­ck laat dit jaar een nieuw trai­nings­cen­trum bou­wen op de Maas­vlak­te in Rot­ter­dam. De hui­di­ge ves­ti­ging moet wij­ken voor haven­aan­leg. Een mooie kans, vindt loca­tiema­na­ger Mar­tijn Was­se­naar. In het nieu­we com­plex krijgt ‘vir­tu­al rea­li­ty' bij­voor­beeld meer ruim­te. „Daar­mee kun­nen wij veel gevaar­lij­ke­re situ­a­ties nabootsen.”

Lees heel het artikel