Bloeitijd en doodsstrijd van BoeleBloeitijd en doodsstrijd van Boele

Scheeps­werf Boe­le in Bol­nes (Rid­der­kerk)  behoor­de met tot 1800 man per­so­neel decen­nia­lang  tot de ver­maard­ste wer­ven in ons land. De  glo­rie­da­gen van scheeps­bou­wend Neder­land leken geen ein­de te ken­nen. Maar plot­se­ling ble­ken ze geteld. Der­tig jaar gele­den kreeg ook Boe­le de nek­slag. Oud-adjunct-direc­teur Ger de Jong (1925): „Ons ter­rein besloeg twee kilometer.”

Lees heel het artikel

beeld foto­col­lec­tie Ger de Jong en Dick den Braber