„Zonder die tocht had ik hier niet gezeten”„Zonder die tocht had ik hier niet gezeten”

Van­af de Geest­brug­ka­de in Rijs­wijk ver­trok­ken op 7 maart 1945 twee vracht­sche­pen naar het wel­door­voe­de noor­den. De lading: 186 uit­ge­teer­de Haag­se ”bleek­neus­jes”. Een van hen was de nu 82-jari­ge M. (Michiel) Over­duin. „In Den Haag aten we bloembollen.”

De bewus­te vracht­sche­pen waren de Zwer­ver van Jan Heu­vel­man uit Ouder­kerk aan den IJs­sel en de Bona Spes van Arie Spek­snij­der uit Krim­pen aan den IJssel.

Afge­lo­pen zater­dag 7 maart 2020 meer­de de Bona Spes opnieuw aan nabij de ver­trek­plaats van een kwart­eeuw gele­den. Belang­stel­len­den kon­den het schip bezoe­ken. De hui­di­ge eige­naar, Bart Lahr, wil­de zo aan­dacht vra­gen voor de geschie­de­nis van de kinderevacuaties.

Zijn schip, nu aan­ge­merkt als varend erf­goed, oogt ondanks zijn bij­na tach­tig jaar het­zelf­de als in 1945. Dat geldt ook voor het ruim waar­in de kin­de­ren ver­ble­ven. Col­le­ga-schip De Zwer­ver doet tegen­woor­dig dienst als wacht­schip voor de scou­ting in Geer­trui­den­berg, nu met de naam Steur.

 

Schip­pers­doch­ter

Eige­naar Lahr van de Bona Spes las in het Refor­ma­to­risch Dag­blad voor het eerst over het Haag­se kin­der­trans­port. Dat betrof een inter­view in de krant van 3 mei 2019 met de doch­ter van de toen­ma­li­ge schip­per van de Bona Spes, de nu 83-jari­ge A. M. (Anna) Moer­ker­ken-Spek­snij­der uit Krim­pen aan den IJssel.

Hier­op ging hij op zoek in de archie­ven en nam con­tact op met Moer­ker­ken. Daar­bij stuit­te hij ook op M. Over­duin. Laatst­ge­noem­de was door het­zelf­de inter­view met de schip­pers­doch­ter in con­tact geko­men. Zowel Moer­ker­ken, lid van de gere­for­meer­de gemeen­te te Krim­pen aan den IJs­sel, als de her­steld her­vorm­de Hage­naar was zater­dag aanwezig.

 

Vis­sers­fa­mi­lie

De gele­gen­heid haal­de veel her­in­ne­rin­gen naar boven, zeker bij Over­duin. Breed had de Sche­ve­ning­se vis­sers­fa­mi­lie waar­in hij opgroei­de het bepaald niet in de Twee­de Wereld­oor­log. Zoals ieder­een. De zee­sche­pen lagen in de haven, de hele han­del lag stil, weet Over­duin. „Veel sche­pen, voor­al die gro­te log­gers, heb­ben de Duit­sers zelfs gevor­derd en bewa­pend, om te gebrui­ken voor de kustverdediging.

 

Lees heel het arti­kel.