Grof geweld kost Jesse (16) bijna het levenGrof geweld kost Jesse (16) bijna het leven

Lek­ker zor­ge­loos vakan­tie vie­ren. Voor de mees­te jon­ge­ren heel nor­maal. Maar een zwa­re mis­handeling op 22 juni 2017 heeft voor Jes­se van der Zalm alles ver­anderd. „Het was bij­na mijn ein­de geworden.”

Jes­se (16) en Wou­ter Nie­wen­huij­se (17), leer­lin­gen van het Wart­burg Col­le­ge in Rot­ter­dam, loca­tie Revi­us, zijn al jaren bevriend. Ze ver­schil­len wel van elkaar. „Wou­ter is best net­jes”, zegt Jes­se. „Mij inte­res­seert het niet zo wel­ke kle­ren ik draag.”

Maar ze delen dezelf­de hob­by: mooie auto’s. Een dure bak kopen zit er nog niet in, maar ernaar kij­ken kan altijd. Zeker op de snel­weg A20, vlak bij hun dorp, Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel. „Daar gaan we vaak ”car spot­ten”: foto’s en film­pjes van auto’s maken”, legt Wou­ter uit. Zijn favo­rie­te merk is Mer­ce­des-Benz. Jes­se: „Ik ga voor BMW. Maar een dik­ke Fer­ra­ri vin­den we ook niet erg om te zien.”

Hoon­ge­lach

Op 22 juni trek­ken de twee er vlak na het avond­eten weer een uur­tje op uit. Jes­se: „In de spits rij­den de gro­te bazen lang­zaam voor­bij naar huis.” Hij schuift in de haast de Bir­kenstocks van zijn moe­der over zijn sok­ken. „Wou­ter lach­te mij er nog om uit”, zegt hij met een sche­ve grijns. „Mag hoor. Mij inte­res­seert het niet.”

Lees heel het artikel