Riool als sinistere kraamkamerRiool als sinistere kraamkamer

Een blaas­ont­ste­king of een ande­re bac­te­ri­ë­le infec­tie? Een anti­bi­o­ti­cak­uur was tien­tal­len jaren het van­zelf­spre­ken­de ant­woord. Steeds meer bac­te­ri­ën over­le­ven anti­bi­o­ti­ca ech­ter. Als die resis­ten­te micro­ben ver­vol­gens in het riool belan­den, bete­kent dit bepaald niet hun dood.

Lees heel het artikel

beeld Orvi­on en Dick den Braber

Mijn excuses, voor deze publicatie heb ik helaas geen betere kwaliteit foto.