Einde bodemdaling betekent einde boerenEinde bodemdaling betekent einde boeren

Om het opko­mend geslacht een bewoon­ba­re wereld na te laten op de steeds die­per zin­ken­de veen­gron­den van Noord- en West-Neder­land, moe­ten voor­al vee­hou­ders hun kno­pen gaan tel­len. Dat stelt een recent ver­sche­nen rijks­rap­port. Maar of een mas­sa­le over­stap van vee­teelt naar, zeg, lis­dod­denkweek een reë­le oplos­sing bete­kent, betwij­felt agra­risch beleids­ad­vi­seur Wie­b­ren van Stralen.

Lees heel het artikel

Beeld Shut­ter­stock en Ruud Ploeg