Vader van vergiftigde schipper: „Iemand moet vreselijk veel fouten hebben gemaakt”Vader van vergiftigde schipper: „Iemand moet vreselijk veel fouten hebben gemaakt”

De gezond­heid van de door fos­fi­ne ver­gif­tig­de schip­per André de Waardt (34) van het ms Fox uit Ouder­kerk aan den IJs­sel gaat lang­zaam voor­uit. De toe­stand van zijn vrouw Vanes­sa (39) blijft ech­ter onver­min­derd kri­tiek. Haar schoon­va­der Wim de Waardt: „Dit gas is gemaakt om te doden, en dat doet het ook.”

Het zijn vreem­de dagen voor de Ouder­kerk­se fami­lies De Waardt en De Rooij. Ter­wijl zij rond het bed van hun ern­stig zie­ke kin­de­ren staan, draait de geruch­ten­ma­chi­ne op vol­le toe­ren. Hevig ont­daan waren André’s ouders Wim en Jen­nie de Waardt, toen ze woens­dag 9 decem­ber door geschok­te ken­nis­sen gebeld wer­den. Wim, een dag later in gesprek met Schut­te­vaer: „Ze ver­tel­den hoe erg ze het von­den dat Vanes­sa zou zijn over­le­den. Ter­wijl we juist aan het bed van onze schoon­doch­ter ston­den. Wie dat ver­haal in de wereld gehol­pen had weten we niet, maar het was niet waar.”
Hij spreekt met warm­te over zijn schoon­doch­ter. „Ze heeft een heel lie­ve, soci­a­le per­soon­lijk­heid, met een open oor voor ieder­een. Ander­hal­ve dag per week werkt ze in een Ouder­kerk­se kap­sa­lon. Toen ze getrouwd zijn in 2016 wil­de ze dat graag blij­ven doen. André heeft spe­ci­aal daar­om toen zijn schip laten inkor­ten naar 55 meter, dan kon hij ook alleen varen. Meest­al vaart ze van­af zon­dag tot don­der­dag­avond als vol­ma­troos mee, de ande­re dagen werkt ze in Ouder­kerk en slaapt ze daar in hun huis.”

Coma
Momen­teel is Vanessa’s toe­stand ech­ter nog altijd kri­tiek, meldt De Waardt, zelf schip­per-eige­naar van het ms Adri­a­na. „Dat gas ver­stoort de toe­voer van zuur­stof naar de orga­nen. Het is gemaakt om te doden, en dat doet het ook. We hopen dat het beter met haar zal gaan, maar voor­al haar hart is erg aan­ge­tast. Ze ligt aan de hart-long­ma­chi­ne, die houdt haar nu in leven.”
In hoe­ver­re de fos­fi­ne haar her­se­nen heeft bescha­digd is onbe­kend. Wim: „Al vóór de hulp­dien­sten haar en André van boord kwa­men halen, was ze al in elkaar gezakt. Daar­na is ze in het zie­ken­huis nog één keer heel even bij geweest, maar sinds­dien ligt ze in coma.”

Lees heel het arti­kel.