„Maak boezemmolen Haastrecht weer maalvaardig”„Maak boezemmolen Haastrecht weer maalvaardig”

Om dro­ge voe­ten te hou­den had de Krim­pe­ner­waard ze ooit hard nodig, de zeven boe­zem­mo­lens in Haas­t­recht. Tot het stoom­ge­maal ze in 1872 over­bo­dig maak­te. In de jaren erna bleef slechts de kale romp van één exem­plaar behou­den. Nu krijgt ”Boe­zem­mo­len nr. 6” een nieuw leven – als er genoeg geld voor komt.

Opdracht­ge­ver Zuid-Hol­lands Land­schap had een doel: de Boe­zem­mo­len weer in oude glo­rie her­stel­len. Om dit te berei­ken had ze ech­ter geld nodig – geld dat door een cam­pag­ne op touw om bezoe­kers te trek­ken. Het doel was om min­stens 14.400 euro bin­nen te halen.

Ik ging aan de slag met de ver­te­gen­woor­di­ger en schreef een stuk dat de molen en haar eigen­aar­dig­he­den aan­prees en de lezer erop wees dat de molen op 3 en 4 juni geo­pend zou zijn, maar ook dat het ont­zet­tend belang­rijk zou zijn om gif­ten te krijgen.

Het resul­te­ren­de arti­kel, Lees het hele arti­kel op de web­si­te van Het Kontakt

Leuk om te weten: de molen is intus­sen vol­le­dig geres­tau­reerd; het resul­taat ziet u in de afbeel­ding boven­aan deze pagina!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Aan een dergelijk project werk ik ook graag voor u.