Zwanenjacht onder vuurZwanenjacht onder vuur

Beel­den van jagers die in het Groe­ne Hart 'op een gru­we­lij­ke manier' zwa­nen afschie­ten, zor­gen de laat­ste weken voor com­mo­tie. Jacht op knob­bel­zwa­nen is vol­gens De Fau­na­be­scher­ming niet nodig. LTO Noord denkt daar anders over.

Lees het hele artikel

Mijn excuses, voor deze publicatie heb ik helaas geen betere kwaliteit foto.