Hans Mijnders: Rehoboth is missionaire schoolHans Mijnders: Rehoboth is missionaire school

De 350 leer­lin­gen van de chris­te­lij­ke Reho­bo­th­school in Rid­der­kerk had­den een druk­ke week: maan­dag bij­voor­beeld trok ieder­een naar Slot Loe­ve­s­tein, dins­dag beluis­ter­den ze een con­cert in De Doe­len in Rot­ter­dam en woens­dag kwa­men er schrij­vers op bezoek. Direc­teur annex kin­der­boe­ken­schrij­ver Hans Mijn­ders: „Hon­derd­vijf­tig jaar school­ver­e­ni­ging is natuur­lijk bijzonder.”

Lees het hele artikel