„Schildmuur Capelse burcht was metersdik” (Tweeluik Capelse kastelen)„Schildmuur Capelse burcht was metersdik” (Tweeluik Capelse kastelen)

 

CAPEL­LE AAN DEN IJS­SEL – Bezoe­kers van het Slot­park in Capel­le aan den IJs­sel kun­nen bin­nen­kort weer iets zien van de kas­te­len die het IJs­sel­dorp in de ach­ter­lig­gen­de 750 jaar heb­ben opge­sierd. In een twee­luik zet ama­teur-his­to­ri­cus Hans Bol­ke­stein de kleur­rij­ke his­to­rie ervan op een rij­tje. „Rid­der Dirc Tra­veys bouw­de waar­schijn­lijk de eer­ste burcht.”

Deel 1: „Schild­muur Capel­se burcht was meters­dik”          Deel 2: „Laat­ste kas­teel moest macht en rijk­dom tonen”