In containers loert gevaarIn containers loert gevaar

Zee­con­tai­ners bevat­ten vaak aller­lei gas­sen als ze in Neder­land aan­ko­men. Die kun­nen dode­lijk zijn. Het werk van gasmeet­des­kun­di­gen kan onge­luk­ken bij het ope­nen ervan voor­ko­men. Maar de indu­strie denkt nog veel te non­cha­lant over het nut van zo’n gas­dok­ter, vindt gasmeet­in­struc­teur Mar­cel Peut. „Het open­zet­ten van de con­tai­ner­deu­ren helpt lang niet altijd.”

Lees vol­le­dig artikel

Mijn excuses, voor deze publicatie heb ik helaas geen betere kwaliteit foto.