Samen zeven­tig jaar door hoog­ten en diep­tenSamen zeven­tig jaar door hoog­ten en diep­ten

Ze begon­nen hun huwe­lijk met niets, op 17 juli 1946, maar ze had­den elkaar. Zeven­tig jaar later is dat laat­ste nog zo, mét een tal­rijk nage­slacht daar­bij. „En we zijn nog steeds gek op elkaar”, ver­klapt echt­paar Zwa­nen­burg. Dat bete­kent niet dat de zon altijd scheen. Maar dat lag aan ande­re fac­to­ren.

Lees heel het arti­kel