Afscheid langstdienende burgemeester van NederlandAfscheid langstdienende burgemeester van Nederland

Oud-bur­ge­mees­ter John de Prie­ël­le, gebo­ren op 13 sep­tem­ber 1944, vond zich na twin­tig jaar Pijn­ac­ker bepaald niet uit­ge­re­geerd, in 2001. Nu, der­tien jaar later, is hij de langst­die­nen­de eer­ste bur­ger van Neder­land. Meer zit er ook niet in: het ein­de van zijn loop­baan nadert. „Ik zie er ont­zet­tend tegen op om te stoppen.”

De Prie­ël­le is maar liefst 40 jaar bur­ge­mees­ter. De laat­ste keer dat een bur­ge­mees­ter deze mijl­paal pas­seer­de was in 1978. Na zijn ver­trek uit de Pijn­ac­ker­se raads­zaal han­teer­de De Prie­ël­le in ver­schil­len­de gemeen­ten de voor­zit­ters­ha­mer als waar­ne­mend bur­ge­mees­ter. Alle­maal gemeen­ten die kort daar­op opgin­gen in een gro­te­re gemeenten.

Woe­dend

In Ouder­kerk (een plat­te­lands­ge­meen­te ten oos­ten van Rot­ter­dam), waar hij nu zit, bleef hij het langst. De IJs­sel­ge­meen­te staat bekend om haar bot­sen­de poli­tie­ke ver­hou­din­gen. In een onge­woon fel debat op 10 juni waag­de een frac­tie­voor­zit­ter zelfs om plot­se­ling de inte­gri­teit van De Prie­ël­le ter dis­cus­sie te stel­len. Dat kwam hem duur te staan. Niet alleen De Prie­ël­le rea­geer­de woe­dend. Ondanks de onder­lin­ge poli­tie­ke ver­deeld­heid schaar­de de rest van de raad zich eens­ge­zind ach­ter zijn „onkreuk­ba­re” voorzitter.

Bot­sin­gen

De Prie­ël­le laat onder­tus­sen geen kwaad woord over de IJs­sel­ge­meen­te val­len. „Ouder­kerk is een zelf­be­wus­te gemeen­te, die haar zaak­jes goed op orde heeft.” De bot­sin­gen in de poli­tiek zijn hef­ti­ger dan in de mees­te nabu­ri­ge gemeen­ten, geeft hij toe. „Dat hoort ken­ne­lijk bij Ouder­kerk. Dat vind ik ook niet erg, mits men in plaats van emo­ties het zake­lijk belang voor­op­stelt. Het bevor­de­ren van de goe­de sfeer lukt me de ene keer beter dan de ande­re keer, maar door de bank geno­men komt men er wel uit met elkaar.”

Lees vol­le­dig artikel