Nederlander boekt cruises te laatNederlander boekt cruises te laat

Het idee dat alleen seni­o­ren crui­se-rei­zen boe­ken klopt niet. De gemid­del­de leef­tijd aan boord van de zee­gaan­de crui­se­sche­pen daalt. Maar Neder­lan­ders zijn niet mak­ke­lijk te ver­lei­den, zo bleek op een pers­bij­een­komst van bran­che­ver­e­ni­ging Crui­se Lines Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on (CLIA) in Rot­ter­dam. Ze boe­ken te laat en ‘hou­den vast aan hun caravan-vakantie’.

De CLIA nodig­de haar gas­ten 16 april uit op het crui­se­schip AIDA­di­va (252 x 37,60 meter, 2000 pas­sa­giers) aan de Hol­land Ame­ri­ka­ka­de in Rot­ter­dam. Op dat moment was het meren­deel van de pas­sa­giers de stad aan het ver­ken­nen. Ze had­den er één dag voor. Direct na mid­der­nacht zou het schip naar de vol­gen­de pleis­ter­plaats ver­trek­ken: Ham­burg. Oor­spron­ke­lijk zou de AIDA­di­va Amster­dam aandoen.

 

Deuk­je

Maar rede­rij Aida zag daar­van af van­we­ge de toe­ris­ten­be­las­ting van acht euro die Amster­dam sinds eind vorig jaar per pas­sa­gier vraagt. Die grof­weg 16.000 euro per afme­rend schip houdt Aida lie­ver in eigen zak, voor­al omdat de Duit­se maat­schap­pij het geld voor­als­nog niet aan zijn pas­sa­giers kan door­be­re­ke­nen. Die heb­ben immers lang van tevo­ren geboekt en allang betaald. Zes ande­re rede­rij­en, waar­on­der CMV (Crui­se & Mari­ti­me Voy­a­ges), P&O Crui­ses en MSC Crui­ses heb­ben dezelf­de afwe­ging gemaakt.

Of de reders weer naar Amster­dam terug­gaan, kan mana­ger Euro­pe­se Zaken Paul Alte­na van de Neder­land­se afde­ling van CLIA niet zeg­gen. ‘Als een stads­be­stuur op zo kor­te ter­mijn onver­wach­te beslui­ten neemt, geeft dat wel een deuk­je in het vertrouwen.’

Lees heel het arti­kel.