Psalm 103 op verjaardag van drielingPsalm 103 op verjaardag van drieling

In gelijk­kleu­ri­ge kle­ding loopt de drie­ling Anja, Cor­ry en Teus Ver­burg allang niet meer. Maar hun ver­jaar­dag, op 26 mei, vie­ren ze nog elk jaar geza­men­lijk. Als van­zelf­spre­kend. „En gewoon praktisch.”

Vrij­dag vier­den ze hun geboor­te­dag met een extra groot feest. „Vijf­tig is een kroon­jaar.” De uit­no­di­gings­kaart die de drie uit Waar­der voor deze gele­gen­heid lie­ten druk­ken, ver­meldt een Bij­bel­tekst uit Psalm 103: „Loof den Hee­re, mijn ziel, en ver­geet geen van Zijn weldaden.”

Elk jaar klinkt deze psalm op hun ver­jaar­dag, ver­telt Cor­ry. Met een bij­zon­de­re reden: „Toen moe­der zwan­ger was van ons, was ze erg bang dat een of meer van ons drie­ën zou­den over­lij­den. Maar ze kreeg troost uit het berijm­de vers 7 van deze psalm, en het ver­trou­wen dat wij ble­ven leven.”

Dit ver­trou­wen bleef niet onbe­proefd. De beval­ling van Anja en Cor­ry ver­liep vlot, in de acht­ste maand. Maar over Teus, die een half­uur later kwam, heer­sten zor­gen. Anja: „Zijn lon­ge­tjes waren nog niet vol­groeid.” De zor­gen waren zo groot dat het enke­le dagen duur­de voor­dat het geboor­te­kaart­je de deur uit kon. Maar van alle drie ston­den de namen erop.

Lees heel het artikel