Langst­die­nen­de bur­ge­mees­ter bij­na klaarLangst­die­nen­de bur­ge­mees­ter bij­na klaar

Oud-bur­ge­mees­ter John de Prie­ël­le, gebo­ren op 13 sep­tem­ber 1944, vond zich na twin­tig jaar Pijn­ac­ker bepaald niet uit­ge­re­geerd, in 2001. Nu, der­tien jaar later, is hij de langst­die­nen­de eer­ste bur­ger van Neder­land. Meer zit er ook niet in: het ein­de van zijn loop­baan nadert. „Ik zie er ont­zet­tend tegen op om te stop­pen.”

Lees vol­le­dig arti­kel