„In 1970 stond alleen hotel New York er”„In 1970 stond alleen hotel New York er”

Als jon­ge beroeps­fo­to­graaf leg­de hij zijn geboor­te­stad Rot­ter­dam als een van de wei­ni­gen in kleur vast, zo’n hal­ve eeuw terug. In ”Rot­ter­dam 1970 – nu”, dat van­daag wordt gepre­sen­teerd, ver­ge­lijkt Eppo W. Noten­boom deze oude pla­ten met nieu­we beel­den van dezelf­de loca­tie. „De stad is gigan­tisch veranderd.”

De mees­te (pers)fotografen in de jaren 70 werk­ten in zwart-wit. Logisch, vindt Noten­boom. „Het ont­wik­ke­len van kleurenfoto’s was veel arbeids­in­ten­sie­ver. Boven­dien gebruik­ten kran­ten altijd alleen maar zwar­te inkt, van­we­ge de hoge kos­ten van kleurendruk.”

In de tijd dat Noten­boom als jon­ge beroeps­fo­to­graaf aan de slag ging –vijf­tig jaar gele­den– kwam daar ech­ter ver­an­de­ring in. Voor de drie eer­ste Neder­land­se kran­ten die in kleur ver­sche­nen, maak­te hij van begin af aan de kleu­ren­op­na­mes: ”De Haven­loods” in Rot­ter­dam, ”Hol­land Sil­hou­et” in Gou­da en Woer­den, en ”Aspekt” in Amster­dam. Noten­boom: „Als op de ach­ter­pa­gi­na van die kran­ten een kleu­ren­ad­ver­ten­tie kwam, kon de voor­pa­gi­na ook gelijk in kleur ver­schij­nen. Die stond ten­slot­te op het­zelf­de vel papier.”

Kop van Zuid
Dat hij de voorpaginafoto’s mocht leve­ren, vond Noten­boom een prach­ti­ge kans. „Ik schoot graag spe­ci­a­le beel­den van de stad, vaak panorama’s. Pla­ten waar je naar kon blij­ven kijken.”

Zo beklom hij in 1970 de Euro­mast, de nog jon­ge trots van de stad. De Euro­mast was toen juist ver­lengd. „In 1960 keek je van­af de mast nog over alles heen, maar omdat er hier­na aller­lei hoog­bouw omheen kwam en de havens ver­der naar zee ver­scho­ven, werd de 85 meter hoge Spa­ce Tower erbo­ven­op gezet.” Van­af deze Spa­ce Tower leg­de Noten­boom de Kop van Zuid met Hotel New York op een kleu­ren­dia vast. In zijn foto­boek toont een nieuw beeld de hui­di­ge aan­blik. „In 1970 was bij­na heel de Wil­hel­mi­na­ka­de nog leeg, op Hotel New York na. Nu staat het hele schier­ei­land vol wolkenkrabbers.”

Lees het hele artikel
Beeld Eppo W. Notenboom