Gedoe rond res­ten indruk­wek­kend kloos­terGedoe rond res­ten indruk­wek­kend kloos­ter

Bij Schoon­ho­ven stond ooit een beroemd kloos­ter, met een sleu­tel­po­si­tie in Hol­land. De onder­grond­se res­tan­ten bij De Hem (uit 1407) drei­gen nu door aan­plant van een boom­gaard bescha­digd te raken, stelt de His­to­ri­sche Ver­e­ni­ging Schoon­ho­ven. „Dit was niet zomaar een kloos­ter­tje.”

Lees het hele arti­kel

Beeld Gemeen­te­ar­chief Gorin­chem