Gehaak­te rode kater als bedank­jeGehaak­te rode kater als bedank­je

Haak­groep­jes in de Krim­pe­ner­waard heb­ben zich afge­lo­pen week in een ‘Haak­athon’ bezig­ge­hou­den met het pro­du­ce­ren van rode katers ten bate van de Lepras­tich­ting. Fond­sen­wer­ver Cor Slob: „Het zijn er totaal mini­maal 175 gewor­den! Pri­ma pres­ta­tie van de haak­sters.”

Lees vol­ledig arti­kel