Seculiere schrijfster Zwagerman één dag SGP-CU-wethouderSeculiere schrijfster Zwagerman één dag SGP-CU-wethouder

De niet-gelo­vi­ge schrijf­ster en inno­va­tie­stra­teeg Mari­an­ne Zwa­ger­man wordt vol­gen­de week woens­dag namens SGP-Chris­ten­Unie voor één dag wet­hou­der in Barend­recht, op uit­no­di­ging van wet­hou­der Proos (SGP-CU). Wat Zwa­ger­man betreft blijft het hier niet bij.

„Reli­gek­kies”, vindt zij SGP’ers. „Hoe kun je nou je mening op een sprook­jes­boek base­ren.” Maar Mari­an­ne Zwa­ger­man (49), onder meer radio­co­lum­nis­te bij BNR Nieuws­ra­dio en schrijf­ster, heeft tege­lij­ker­tijd sym­pa­thie voor hen. „Die term reli­gek­kies zeg ik met lief­de. Ik volg voor mijn werk als colum­nist en schrij­ver veel Twee­de Kamer­de­bat­ten en vaak ben ik het met de SGP eens.”

Ook los daar­van waar­deert ze de man­nen­broe­ders. „Ze wer­ken hard. Ze zijn in de Twee­de Kamer maar met hun drie­ën, maar ik zie ze heel vaak bij debat­ten het woord voe­ren. En dan komen ze met een door­dach­te mening.”

Rech­te lijn

Zwa­ger­man –ooit direc­teur digi­ta­le media bij de Tele­graaf Media Groep en mede­op­rich­ter van de recht­se media Pow­Ned en WNL– noemt zich­zelf een ver­wees­de VVD’er. „Jaren­lang heb ik op de libe­ra­len gestemd, maar dat kan ik niet meer. Die par­tij waait met alle win­den mee.”

Veel ex-VVD’ers komen nu bij Forum voor Demo­cra­tie uit, weet ze. „Maar dat is natuur­lijk een vre­se­lij­ke zwabberpartij.

Lees heel het arti­kel.