Preken voor vijf schippersPreken voor vijf schippers

Met schip­pers, onge­acht hun levens­over­tui­ging, duikt hij graag de diep­te in over het chris­te­lijk geloof. Al twin­tig jaar. Hij heeft rede­nen om som­ber te zijn: „De secu­la­ri­sa­tie maakt onze samen­le­ving immo­reel, hard en een­zaam.” Maar bin­nen­vaart­pas­tor Louis Krü­ger koes­tert hoop.

Als ds. Louis Krü­ger (63) wat zegt, is de lach nooit ver weg. Maar het gaat bij hem moei­te­loos met die­pe ernst samen. Zijn naam doet al een Zuid-Afri­kaan­se afkomst ver­moe­den, zijn zwaar accent maakt aan elke twij­fel een ein­de. Krü­ger: „Ik wil nog altijd uit­zoe­ken of ik ook fami­lie ben van Paul Kruger, ooit pre­si­dent van de Zuid-Afri­kaan­sche Repu­bliek. Zo’n gewel­di­ge man.”

Van­uit de Konings­kerk in Rot­ter­dam richt de pas­tor zich sinds 1998 op Neder­lands­ta­li­ge bin­nen­vaart­schip­pers. Vol­gens con­tract houdt hij zich zo’n 80 pro­cent van de tijd met bin­nen­vaart­pas­to­raat bezig. De ove­ri­ge 20 pro­cent besteedt hij aan het werk in de gere­for­meer­de Konings­kerk, een groei­en­de pro­tes­tant­se gemeen­te met zo’n 450 leden in de Rot­ter­dam­se wijk Feijenoord.

Van „zijn gemeen­te” wil hij ove­ri­gens niet horen. „Als een pre­di­kant het over „zijn gemeen­te” heeft, zeg ik: als het jouw gemeen­te is, dan is het niet zo best. Er is maar één ware kerk, en dat is de kerk van Jezus Chris­tus; al de ande­re ker­ken zijn val­se ker­ken. Als de gemeen­te van de Konings­kerk míjn gemeen­te is, komt het niet goed.”

Dat ds. Krü­ger voor het Bin­nen­vaart Pas­to­raat aan de slag zou gaan, lag niet voor de hand. „Voor ik hier begon had ik niets met de bin­nen­vaart”, glim­lacht hij. „Ik heb er ook niet voor geko­zen, het kwam op mijn weg. Mijn gro­te Baas bepaal­de dit voor mij.”

Lees heel het artikel