Geld opha­len voor Alexan­derGeld opha­len voor Alexan­der

Net als veel leef­tijd­ge­noot­jes vindt Marit Nos­sent (11 jaar) uit Oud-Beij­er­land het leuk om met klei­ne kin­de­ren te spe­len. Toen de buren drie jaar gele­den een baby’tje kre­gen, was dat een prach­ti­ge ver­ras­sing voor haar. Maar haar buur­jon­ge­tje Alexan­der bleek een heel erge ziek­te te heb­ben. Daar­om besloot Marit te hel­pen.

Lees heel het arti­kel

Beeld fami­lie Nos­sent