Het omarmen van lelijkheidHet omarmen van lelijkheid

Welig woe­ke­ren­de schim­mel­plek­ken in huis: nie­mand zit daar­op te wach­ten. Toch denkt de Rot­ter­dam­se kun­ste­na­res Lizan Fre­ij­sen (1960) al tien jaar lang over na over schim­mel­plek­ken – en met ple­zier. De manier waar­op zij de meest wal­ge­lij­ke vlek­ken tot kunst trans­for­meert, trekt inter­na­ti­o­naal de aandacht.

Lees heel het artikel