Christen blijven in een veranderend dijkdorpChristen blijven in een veranderend dijkdorp

In zijn jeugd tel­de zijn geboor­te­dorp Barend­recht 7000 inwo­ners, gro­ten­deels trou­we kerk­gan­gers. In 2010, toen hij aan­trad als wet­hou­der namens ChristenUnie/SGP, was de bevol­king bij­na ver­ze­ven­vou­digd en gro­ten­deels secu­lier. Schei­dend poli­ti­cus Cees Ver­sen­daal (1948): „Ik voel­de mij door God geroepen.”

Lees het hele artikel