„Zil­ver­mu­se­um staat inter­na­ti­o­naal op de kaart”„Zil­ver­mu­se­um staat inter­na­ti­o­naal op de kaart”

Meer dan de helft van haar leven stond ze aan het roer van Neder­lands eni­ge zil­ver­mu­se­um, in ’s lands eni­ge zil­ver­stad, Schoon­ho­ven. Per 1 febru­a­ri 2016 zwaait direc­tri­ce Gem­ke Jager af. „In 1982 moesten we dit muse­um lokáál op de kaart zet­ten. Nu komen er van over de hele wereld inzen­din­gen voor onze Sil­ver Award bin­nen.”

Lees het hele arti­kel