„In 1970 stond alleen hotel New York er”„In 1970 stond alleen hotel New York er”

Als jon­ge beroeps­fo­to­graaf leg­de hij zijn geboor­te­stad Rot­ter­dam als een van de wei­ni­gen in kleur vast, zo’n hal­ve eeuw terug. In ”Rot­ter­dam 1970 – nu”, dat van­daag wordt gepre­sen­teerd, ver­ge­lijkt Eppo W. Noten­boom deze oude pla­ten met nieu­we beel­den van dezelf­de loca­tie. „De stad is gigan­tisch ver­an­derd.”

Lees het hele arti­kel
Beeld Eppo W. Noten­boom