Stuurhuizen vol publiekStuurhuizen vol publiek

De Wereld­ha­ven­da­gen heb­ben afge­lo­pen week­ein­de een record­aan­tal bezoe­kers getrok­ken, meldt de orga­ni­sa­tie. Mede dank­zij het aan­ge­na­me weer kwa­men zo’n 450.000 bezoe­kers op het Rot­ter­dam­se haven­spek­ta­kel af. Ook de Cor­ne­lis Sr. van schip­per Mel­vin van den Heu­vel kreeg veel aan­loop: ‘Veel men­sen wil­den wat meer van die gro­te zand­zui­gin­stal­la­tie weten.’

Lees vol­le­dig artikel